De Fair Trade Shop als ANBI instelling

De Fair Trade Shop is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Als ANBI-instelling dient de Fair Trade Shop de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Algemeen

Naam: Wereldwinkel h.o.d.n. Fair Trade Shop Weert
Adres: Beekstraat 2A
Postcode en plaats: 6001 GJ Weert
Telefoon: 0495-533 998
Email: info@fairtradeshopweert.nl
KVK nummer: 13023983

Doelstelling (bron: fairtradeoriginal.nl): Via het concept van ontwikkelingshandel biedt Fair Trade Original haar handelspartners toegang tot de exportmarkt en stelt hen in staat kansen te benutten die van invloed zijn op het succes van de organisatie. Dit schept werkgelegenheid, verbetert inkomens van producenten en werknemers, versterkt hun positie binnen de organisatie en geeft hen meer vat op hun levensomstandigheden.
Onze winkel is daar een doorgeefluik voor.

Beleidsplan:

Bestuur: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De situatie per 01 november 2023 is als volgt:

– Rob Gerits, voorzitter
– Sjef Schmit, secretaris en penningmeester
– Mariëtte Langeslag, bestuurslid

Beloning: Het voltallige personeel is onbezoldigd.

Activiteiten en financiële verantwoording

Elders op de website treft u een gedetailleerd overzicht aan van onze activiteiten.

  – Financieel verslag Fair Trade Shop 2023

 – Secretarieel jaarverslag ANBI 2023

Laatst bijgewerkt in april 2024