Wat is Fair Trade?

De bron van deze tekst is: www.wereldwinkelsnederland.nl

Onderstaande video laat u in luttele minuten zien hoe Fair Trade werkt: eerlijk, duurzaam en geen slaven- of kinderarbeid.

Fair Trade is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat meer rechtvaardigheid in de internationale handel nastreeft en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden aan te bieden en de rechten van gemarginaliseerde producenten en werknemers te waarborgen.

Fair Trade-organisaties streven een duidelijke toewijding aan eerlijke handel na als de belangrijkste kern van hun missie. Ze worden, gesteund door consumenten, actief betrokken bij het ondersteunen van producenten, bewustwording en campagne voeren voor veranderingen in de regels en praktijken van conventionele internationale handel. Ze zijn herkenbaar aan het WFTO-logo.

Fair Trade is meer dan alleen handelen:
• Het bewijst dat meer rechtvaardigheid in de wereldhandel mogelijk is.
• Het benadrukt de noodzaak van verandering in de regels en praktijken van conventionele handel en laat zien hoe een succesvol bedrijf ook mensen voorop kan stellen.
• Het is een tastbare bijdrage aan de strijd tegen armoede, klimaatverandering en economische crisis.

FairTrade werkt volgens tien principes:

Principe één: kansen creëren voor economisch achtergestelde producenten
Principe twee: transparantie en verantwoording
Principe drie: eerlijke handelspraktijken
Principe vier: eerlijke betaling
Principe vijf: voorkomen van kinderarbeid en dwangarbeid
Principe zes: betrokkenheid bij non-discriminatie, gendergelijkheid en economische zelfstandigheid van vrouwen, en vrijheid van vereniging
Principe zeven: Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
Principe acht: Capaciteitsopbouw bieden
Principe negen: bevordering van eerlijke handel
Principe tien: Respect voor het milieu