Onze medewerkers

De Wereldwinkel in Weert werkt met 25 enthousiaste vrijwilligers. Momenteel is het aantal winkelmedewerkers voldoende, maar heb jij toch interesse, meld je gerust aan. Zo gauw als er plaats is kun je wellicht inschuiven.